O nas


Podjetje Manicom d.o.o. se z dejavnostjo čiščenja ukvarja že več kot desetletje in tem času smo uspeli pridobiti precej zadovoljnih strank. Podjetje se uvršča med mala podjetja, kar jemljemo kot veliko prednost, saj nam ta majhnost omogoča pristne medsebojne odnose. V podjetju dajemo velik pomen željam kupcev in se nenehno prilagajamo potrebam trga, tako na področju čistil in čistilnih pripomočkov. Nenehno se usposabljamo in si pridobivamo nova znanja za rokovanje z novostmi. Velik poudarek pa dajemo tudi na varnost naših zaposlenih saj redno opravljamo preizkuse iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, preventivne zdravniške preglede in po potrebi tudi higienski minimum. Da bi naše delo čim bolj organizirano in kvalitetno smo leta 2004 uvedli tudi sistem ISO 14001. Kontrolorji dela skrbijo za nemoten potek čiščenja ter distribucijo čistil in čistilne opreme na področju, ki ga pokrivajo. Vodja področja čiščenja je v stalnem kontaktu s predstavniki naročnikov ter vse njihove pripombe in želje posreduje kontrolorjem dela, ki le te, v kolikor je to mogoče, realizirajo na terenu.